اولین جلسه گروه مشاوران موسسه خیریه مهد کرامت با هدف رایزنی برای برنامه ریزی بلند مدت این موسسه ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ در سمنان برگزار شد. در این جلسه که با حضور کارشناسان چند شرکت مشاوره ای از تهران برگزار شد گروه مشاوران و اعضاء هیات مدیره  موسسه خیریه در مورد برنامه های آتی از جمله […]

ادامه مطلب ←