به نقل از سایت دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۳ بهمن   دیدار دکتر خسرو جدیدی بانی موسسه خیریه مهد کرامت با دکتر شادنوش سرپرست دانشگاه   دکتر خسرو جدیدی بانی موسسه خیریه مهد کرامت با دکتر شادنوش سرپرست دانشگاه علوم پزشكي سمنان ديدار و گفتگو كرد. روابط عمومي دانشگاه علوم […]

ادامه مطلب ←